Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

8-Hydroxychinolín
p.a.

8-Hydroxychinolín
41.00 €/ 100g49.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00130
Sumárny vzorec
C9H7NO
CAS číslo
148-24-3
EINECS číslo
205-711-1
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
8-Hydroxyquinoline
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.