Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Citrónová tráva - parná sauna

Citrónová tráva - parná sauna
13.12 €/ 800ml15.74 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01988
Kategórie produktu:
Parná sauna
Saunové arómy

Špecifikácia

Popis produktu

Pre spríjemnenie a na zvýšenie potešenia pobytu v saune odporúčame použitie saunových aróm, ktoré sú na báze prírodných esenciálnych olejov, alkoholov a nosných látok. Používanie aróm má svoje zásady a pravidlá tak ako suchej saune tak aj v parnej saune a v saune s parným generátorom.

PARNÁ SAUNA
Vône sa používajú k automatickému dávkovaniu parných rozvodov, do parogenerátorov.
Vône pred pripojením k stroju na automatické dávkovače sa nesmú riediť. Na dávkovanie je najlepšie použiť peristaltické pumpy vybavené hadicami z prírodného kaučuku, Každý systém dávkovania by mal mať možnosť nastaviť dva cykly práce:
A – doba dávkovania: zariadenie dávkuje v závislosti na veľkosti kabíny a požadovanej intenzite vône
B – vypínací čas: ak prístroj dávkuje vôňu parného potrubia
Dĺžka cyklu B závisí od typu vône, to jest či je to rýchlo alebo pomaly sa uvoľňujúca vôňa.

Doporučené dávkovanie vône pri stanovení času je 2 až 3 sekundy, alebo 2 – 5 ml.
Doporučená doba prestávky: rýchlo sa uvoľňujúce vône: 3-5 min
pomaly sa uvoľňujúce sa vône: 5-8 min

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Bezpečnostné upozornenia

  • P101+102+280+501 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zneškodnite obsah/nádobu do...