Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

D-Glukóza bezvodá
liekopisná Čsl.4 / pharm

D-Glukóza bezvodá
8.00 €/ 1kg9.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00988
Sumárny vzorec
C6H12O6
CAS číslo
50-99-7
EINECS číslo
200-075-1
TYP / Kvalita
liekopisná Čsl.4 / pharm
Anglický názov
D-Glucose anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov