Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dihydrogenfosforečnan draselný
p.a. / G.R.

Dihydrogenfosforečnan draselný
150.00 €/ 25kg180.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00022
Sumárny vzorec
KH2PO4
CAS číslo
7778-77-0
EINECS číslo
231-913-4
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 98,0 - 100%
Anglický názov
Potassium dihydrogenphosphate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov