Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
p.a. / G.R.

Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
7.00 €/ 1kg8.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00023
Sumárny vzorec
NaH2PO4.2H2O
CAS číslo
13472-35-0
EINECS číslo
231-449-2
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium dihydrogenphosphate dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov