Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Sulfid sodný 9H2O
98+% ACS

Sulfid sodný 9H2O
28.00 €/ 250g33.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02096-250G
Sumárny vzorec
Na2S.9H2O
CAS číslo
1313-84-4
EINECS číslo
215-211-5
TYP / Kvalita
98+% ACS
Hlavná zložka
min. 98+%
Anglický názov
Sodium sulfide nonahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky