Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Toluén, SOLVANAL Pestapur
pre residuálnu analýzu pesticídov

Toluén, SOLVANAL Pestapur
29.00 €/ 2,5l34.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02298
Sumárny vzorec
C7H8
CAS číslo
108-88-3
EINECS číslo
203-625-9
TYP / Kvalita
pre residuálnu analýzu pesticídov
Hlavná zložka
min. 99,7%
Anglický názov
Toluene
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Chromatografické rozpúšťadlá

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie