Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tris-(hydroxymetyl) aminometán
p.a. / min 99,9%

Tris-(hydroxymetyl) aminometán
68.00 €/ 1kg81.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01288
Sumárny vzorec
C4H11NO3
CAS číslo
77-86-1
EINECS číslo
201-064-4
TYP / Kvalita
p.a. / min 99,9%
Hlavná zložka
min. 99,9%
Anglický názov
Tris hydroximethyl aminomethane
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Tris (hydroxymetyl) aminometán (TRIS) sa používa na prípravu pufrov v laboratóriách biochémie a molekulárnej biológie. Používa sa ako primárny štandard na štandardizáciu roztokov kyselín pre chemickú analýzu. Používa sa na zvýšenie priepustnosti bunkových membrán.
Využíva sa na liečbu metabolickej acidózy ako alternatíva k hydrogenuhličitanu sodnému.

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky