Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Wolfrám granulovaný
p.a. / G.R.

Wolfrám granulovaný
Dopyt na cenu
Katalógové číslo
L-00815
Sumárny vzorec
W
CAS číslo
7440-33-7
EINECS číslo
231-143-9
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99,7%
Anglický názov
Tungsten
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.