Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Úprava vody v bazéne

Na naplnenie bazéna možno použiť tak vodu z vodovodu ako aj vodu zo studne. Pre úpravu vody v bazéne je potrebné dodržiavať niekoľko základných zásad. Po dôkladnom vyčistení bazénu, ktoré sme popísali v predchádzajúcej kapitole je ďalším dôležitým krokom zmeranie a nastavenie pH. Bazénová voda by mala mať pH v rozmedzí 7,2 – 7,6, kedy je účinnosť chlórovaných dezinfekčných prostriedkov najvyššia.

Úprava vody v bazéneNa meranie hodnoty pH je možné použiť 
TESTOVACIE PRÚŽKY PRE BAZÉNY. Meranie je možné vykonať aj inými indikačnými papierikmi určených na meranie pH, alebo jednoduchým digitálnym pH metrom. V prípade že pH vody je pod 7,2 je potrebné pridať prostriedok MODRÁ VODA pH PLUS. Pre zvýšenie hodnoty pH o 0,1 v 10 m3 vody pridáme 100 g prostriedku rozpusteného v 3-5 L vody, ktorú vylejeme čo najbližšie k ústiu nasávania do filtra.

V prípade že je pH väčšie ako 7,6 je potrebné do vody pridať prípravok MODRÁ VODA pH MÍNUS (alebo MODRÁ VODA pH MÍNUS granulované). Pre zníženie hodnoty pH o 0,1 je potrebné pridať tekutý pH mínus cca 0,1 L na 10 m3 vody v bazéne (alebo pridanie granulátu 15g/ 1000 L vody, zníženie pH o 0,2.

Po úprave pH vody v bazéne môžeme pristúpiť k dezinfekcii bazénovej vody. Môžeme ju urobiť pomocou tekutých prípravkov, sypkých alebo prípravkami vo forme tabliet.

Na prvotnú dezinfekciu odporúčame použiť práškový (granulát) prostriedok MODRÁ VODA CHLÓRNAN (chlór šok). Odporúčaná dávka je 60-90 g/ 10 m3. Na každodennú dezinfekciu odporúčame použitie tekutých prostriedkov, alebo prostriedkov vo forme tabletiek.

Tekutý prostriedok MODRÁ VODA CHLÓRNAN (chlór) zabezpečuje chlór potrebný na dezinfekciu a zároveň zabezpečuje koncentráciu tzv. voľného chlóru, ktorý je potrebný na kontinuálnu dezinfekciu v bazéne. Ideálna koncentrácia voľného chlóru je 0,3-0,5 mg/ L, pričom hodnota pH musí byť stále v intervale 7,2-7,6.

Druhou možnosťou ako zabezpečiť dezinfekciu bazénu sú tabletky SLOW DISSOLVING TABLET, ktoré sa vkladajú do plaváka na chórové tablety. Tieto tabletky sa pomaly rozpúšťajú čím zabezpečujú potrebnú hladinu chlóru v bazéne, pričom je ideálne ak je cirkulácia vody v bazéne zabezpečená čerpadlom.

Ďalší problém na ktorý je pri údržbe bazénu potrebné myslieť sú nečistoty, ktoré zapríčiňujú zakalenie vody. Prostriedok MODRÁ VODA FLOKULANT zabezpečí zrážanie a zhlukovanie týchto nečistôt. Tieto zhluky potom zachytí filter cez ktorý cirkuluje bazénová voda, alebo necháme cca 10-12 hodín vodu v bazéne v pokoji, zhluky klesnú na dno bazéna ktoré môžete vysávačom na to určeným z dna povysávať. Dávkovanie flokulantu je cca 20 - 300 ml/ 10 m3.

Komplexnú údržbu bazénovej vody je možné do značnej miery zabezpečiť tabletkami, ktoré zabezpečujú viacero funkcií.DVOJVRSTVOVÁ TABLETKA ( BILAYER TABLET )BILAYER TABLET (DVOJVRSTVOVÁ TABLETKA)

Dvojvrstvová tabletka so stálym zložením, zabezpečujúca 5 funkcií – dezinfekciu, úpravu pH, flokulant, algicíd (odstraňovanie rias), úprava tvrdosti vody.DVOJVRSTVOVÁ TABLETKA ( BILAYER TABLET )BILAYER TABLET TWO PHASES (DVOJVRSTVOVÁ TABLETKA S DVOMA FÁZAMI)

Dvojvrstvová tabletka so stálym zložením, skladajúcej sa v prvej vrstve z rôznych dezinfekčných a podporných látok. Druhá vrstva je určená na šokovú dezinfekciu vody chlórom. TABLETKA PRE KOMPLEXNÚ ÚDRŽBU VODY ( INTEGRAL TREATMENT TABLET )INTEGRAL TREATMENT TABLET (TABLETKA PRE KOMPLEXNÚ ÚDRŽBU VODY)

Trojfarebná tabletka so stálym zložením pre komplexnú údržbu vody. Rozpúšťa sa v troch rozličných fázach.

Aplikáciou je zabezpečených 5 funkcií – dezinfekcia, úprava pH, flokulant, algicíd, úprava tvrdosti vody.
 

CENTRALCHEM - najnovšie články