Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan vápenatý tetrahydrát
p.a.

Dusičnan vápenatý tetrahydrát
16.00 €/ 1kg19.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01509-1KG
Sumárny vzorec
Ca(NO3)2.4H2O
CAS číslo
13477-34-4
EINECS číslo
233-332-1
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Calcium(II) nitrate tetrahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.