Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Uhličitan amónny
p.a.

Uhličitan amónny
16.00 €/ 1kg19.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02334-1KG
Sumárny vzorec
(NH4)2CO3
CAS číslo
506-87-6
EINECS číslo
208-058-0
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 30-34%
Anglický názov
Ammonium carbonate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.