Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorecwww.analytika.net

ANALYTIKA® spol. s r.o.ANALYTIKA®, spol. s r.o. je soukromá česká společnost založená v roce 1991. V současné době je hlavním dodavatelem výrobků pro kontrolu a zajištění jakosti v laboratořích na českém trhu. Převážná část produkce společnosti, především zakázková výroba, však směřuje do zemí Evropské unie a třetích zemí. Společnost má certifikovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2008.

ANALYTIKA®, spol. s r.o. se organizačně člení na Oddělení referenčních materiálů a Obchodní oddělení.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. vychází z naší dlouhodobé strategie upevnit své postavení v oblasti výroby kalibračních standardních roztoků, pufrů, standardů, matricových referenčních materiálů a PT vzorků a další expanze na zahraniční trhy. Tuto strategii chceme naplnit zejména prostřednictvím kvalitní realizace všech našich zakázek při dodržení veškerých legislativních požadavků a s využitím vysoké odbornosti našich pracovníků. ANALYTIKA®, spol. s r.o. klade velký důraz na plnění požadavků a přání zákazníka. Jedná se o nejvyšší prioritu všech našich pracovníků. Chceme našim zákazníkům poskytovat takové produkty a služby, aby výsledky naší práce byly výrazem trvalé kvality a spolehlivosti.

Oddělení referenčních materiálů

Oddělení referenčních materiálů zahrnuje výrobní středisko, zkušební laboratoř a část obchodního oddělení, které se zabývá distribucí referenčních materiálů vlastní výroby.

V roce 2015 získalo Oddělení referenčních materiálů jako první v České republice Osvědčení o akreditaci pro výrobce referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013. Osvědčení o akreditaci bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 586/2015 (Výrobce referenčních materiálů č. 1684) a vztahuje se na výrobu vodných jednoprvkových a víceprvkových kalibračních roztoků a kalibračních roztoků pro měření pH a elektrické konduktivity.

Získané Osvědčení opravňuje výrobce k výrobě CRM v rozsahu akreditace a vydávání příslušných certifikátů pro referenční materiály.

Výrobní středisko

Výrobní středisko vyrábí kalibrační standardní roztoky pro spektroskopii a chromatografii (pod obchodním názvem ASTASOL® a ASTASOL®-CH), pufry, standardy pro měření elektrické konduktivity, chemikálie vysoké čistoty (např. podvarově destilované minerální kyseliny pod obchodním názvem ANALPURE®) a matricové referenční materiály (CRM, QCM).

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř zajišťuje výstupní kontrolu vodných referenčních materiálů (CRM, RM) a vstupní kontrolu výchozích materiálů pro jejich výrobu. Počátkem roku 2012 získala zkušební laboratoř Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, které je v současné době platné pro stanovení nominální hodnoty hmotnostní koncentrace analytu ve vodných jednoprvkových kalibračních roztocích použitím primárních analytických metod vážkových a odměrných, stanovení pH a elektrické konduktivity a metody atomové absorpční a emisní spektrometrie.

Obchodní úsek Oddělení referenčních materiálů

Obchodní úsek Oddělení referenčních materiálů se zabývá distribucí referenčních materiálů (CRM, RM), komunikací se zákazníky a marketingem.

Obchodní oddělení

Obchodní oddělení společnosti se zabývá prodejem referenčních materiálů (CRM, RM) a chemikálií pro laboratorní užití, laboratorního nábytku, laboratorního zařízení a spotřebního materiálu, komunikaci se zákazníky a marketingem.

Jedná se zejména o:

  • Certifikované referenční materiály včetně matricových (NIST, ...)
  • Minerální kyseliny a další reagencie vysoké čistoty pro stopovou analýzu (ANALPURE®, ANALPURE®-ULTRA)
  • Referenční materiály a činidla pro spektroskopické, elektroanalytické a chromatografické metody (Reagecon, ULTRA Scientific)
  • Vzorky pro zkoušení způsobilosti (ielab, QC)
  • Modulární laboratorní nábytek labX
  • Filtrační digestoře a skříně na chemikálie bez vnějšího odtahu od francouzského výrobce erlab® D.F.S.
  • Automatické a elektronické pipety Finnpipette™;, špičky Finntip™ a příslušenství od společnosti Thermo Fisher Scientific
  • Servis a kalibrace pipet
  • Membránové filtry, předfiltry, filtrační nástavce, sterilní filtrace Millipore®
  • Identifikační pásky

Dopytový formulár Analytika

Meno *:
Priezvisko *:
Firma:
Email *:
Telefón *:
Správa *:
Napíšte výsledok príkladu *:
* povinné položky
 

CENTRALCHEM - najnovšie články