Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Centralchem - chemická obchodná spoločnosť

Spoločnosť CENTRALCHEM, s.r.o. je dynamickou spoločnosťou, zameranou na dodávky chemikálií malým, stredným aj veľkým priemyselným podnikom, schopnou zrealizovať nákup a odovzdanie tovaru klientovi v čo najprijateľnejšej forme.

V roku 1995 bola spoločnosť založená za účelom rozvoja obchodných aktivít, hlavne v oblasti spracovania odpadov a sprostredkovateľskej obchodnej činnosti. Hlavné zameranie spoločnosti sa však upravilo v roku 1998, kedy sa bývalé obchodné oddelenie spol. DETOX s.r.o., delimitovalo do tejto samostatnej firmy a začalo existovať pod hlavičkou CENTRALCHEM s.r.o.

Do januára roku 2000 bolo hlavnou náplňou obchodného kolektívu predaj technických chemikálií. Po tomto roku štruktúru spoločnosti tvorili dve rovnocenné divízie, vzniknuté pristúpením obchodnej firmy LCHM-Labochem. Týmto aktom sa komoditná štruktúra spoločnosti rozšírila nie len napredaj technických chemikálií, ale aj na predaj chemikálií, spotrebného materiálu a skla pre laboratóriá.

Centralchem, s.r.o. IČO 31625444 , so sídlom Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, je spoločnosťou zapísanou v obchdodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 2580/S, oddiel s.r.o.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Certifikácia ISO 9001:2009
Spoločnosť CENTRALCHEM, s.r.o. je certifikovaná podľa STN EN ISO9001:2008
 

CENTRALCHEM - najnovšie články