Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Vínan antimonylo-draselný hemihydrát
p.a.

Vínan antimonylo-draselný hemihydrát
24.00 €/ 100g28.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00392-100G
Sumárny vzorec
C4H4KO7Sb.0,5H2O
CAS číslo
28300-74-5
EINECS číslo
234-293-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium antimonyl tartrate hemihydrate, Potassium antimony(III)
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie