Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid manganatý 4H2O
p.a.

Chlorid manganatý 4H2O
16.00 €/ 500g19.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03509-500G
Sumárny vzorec
MnCl2.4H2O
CAS číslo
13446-34-9
EINECS číslo
231-869-6
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Manganese(II)chloride tetrahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.