Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Glycerín bezvodý 99,5%
PhEUR ( p.a.)

Glycerín bezvodý 99,5%
6.24 €/ 1kg7.49 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00140-1KG
Sumárny vzorec
C3H8O3
CAS číslo
56-81-5
EINECS číslo
200-289-5
TYP / Kvalita
PhEUR ( p.a.)
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Glycerol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov