Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hydrogénfosforečnan didraselný bezvodý
p.a.

Hydrogénfosforečnan didraselný bezvodý
12.00 €/ 1kg14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00958
Sumárny vzorec
K2HPO4
CAS číslo
7758-11-4
EINECS číslo
231-834-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
di-Potassium hydrogenphosphate anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov