Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Pyrokatecholová violeť
indikátor / indicator

Pyrokatecholová violeť
151.00 €/ 25g181.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00913
Sumárny vzorec
C19H14O7S
CAS číslo
115-41-3
EINECS číslo
204-088-3
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Anglický názov
Catechol Violet, Pyrocatecholsulfonphthalein
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky