Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Rodanid draselný
p.a.

Rodanid draselný
19.50 €/ 500g23.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01137-500G
Sumárny vzorec
KSCN
CAS číslo
333-20-0
EINECS číslo
206-370-1
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium thiocyanate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky