Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síra prášková neolejovaná
p.a.

Síra prášková neolejovaná
6.80 €/ 1kg8.16 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00067
Sumárny vzorec
S
CAS číslo
7704-34-9
EINECS číslo
231-722-6
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sulfur
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.