Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran strieborný
p.a.

Síran strieborný
Dopyt na cenu
Katalógové číslo
L-03286
Sumárny vzorec
Ag2SO4
CAS číslo
10294-26-5
EINECS číslo
233-653-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Silver sulfate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie