Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Thymol
98+%

Thymol
31.00 €/ 100g37.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02106-100G
Sumárny vzorec
C10H14O
CAS číslo
89-83-8
EINECS číslo
201-944-8
TYP / Kvalita
98+%
Hlavná zložka
min. 98+%
Anglický názov
Thymol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie