Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Xylenolová oranž
indikátor / indicator

Xylenolová oranž
102.00 €/ 5g122.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02524
Sumárny vzorec
C31H28N2Na4O13S
CAS číslo
3618-43-7
EINECS číslo
222-805-8
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Anglický názov
Xylenol orange
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H251 - Samovoľne sa zahrieva: môže sa vznietiť.
  • H261 - Pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

Bezpečnostné upozornenia

  • P231+232 - Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.
  • P235+410 - Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
  • P422 - Obsah uchovávajte v …