Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Zinok granulovaný
p.a.

Zinok granulovaný
13.00 €/ 250g15.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00470-250G
Sumárny vzorec
Zn
CAS číslo
7440-66-6
EINECS číslo
231-175-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,9%
Anglický názov
Zinc granulated
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky

Výstražné upozornenia

  • H251 - Samovoľne sa zahrieva: môže sa vznietiť.
  • H261 - Pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

Bezpečnostné upozornenia

  • P231+232 - Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.
  • P235+410 - Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
  • P422 - Obsah uchovávajte v …