Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid chromitý 6H2O
p.a.

Chlorid chromitý 6H2O
24.00 €/ 100g28.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02894
Sumárny vzorec
CrCl3.6H2O
CAS číslo
10060-12-5
EINECS číslo
233-038-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Chromium(III) chloride hexyhydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.