Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Horčík
podľa Grignarda

Horčík
33.70 €/ 500g40.44 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03191-500G
Sumárny vzorec
Mg
CAS číslo
7439-95-4
EINECS číslo
231-104-6
TYP / Kvalita
podľa Grignarda
Hlavná zložka
99+%
Anglický názov
Magnesium according to Grignard
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky

Výstražné upozornenia

  • H250 - Pri styku so vzduchom sa samovoľne vznieti.
  • H260 - Pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu samovoľne vznietiť.

Bezpečnostné upozornenia

  • P222 - Zabráňte kontaktu so vzduchom.
  • P223 - Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.
  • P231+232 - Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.
  • P370+378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
  • P422 - Obsah uchovávajte v …