Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina citrónová H2O
čistá / pure

Kyselina citrónová H2O
6.40 €/ 1kg7.68 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00311
Sumárny vzorec
C6H8O7.H2O
CAS číslo
5949-29-1
EINECS číslo
201-069-1
TYP / Kvalita
čistá / pure
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Citric acid monohydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Praktická chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Kyselina citrónová monohydrát je slabá organická kyselina, vhodná na rozpúšťanie vodných vápenatých usadenín XXXXX , biela kryštalická látka

Používa sa na odstraňovanie vodného kameňa v zariadeniach používaných v domácnostiach. Je veľmi dobrou náhradou kyseliny octovej, pretože nezapácha a pri styku s pokožkou nie je tak nebezpečná.

Praktické príklady použitia kyseliny citrónovej:

Varná kanvica – naplníme kanvicu vodou, tak aby boli pod hladinou všetky časti kanvice zasiahnuté vodným kameňom. Do vody nasypeme cca 25 – 100 g kyseliny citrónovej (podľa stupňa znečistenia vodným kameňom) a privedieme do varu. Po prevarení necháme pôsobiť roztok cca 20 – 30 minút. Vodu potom vylejeme a necháme prejsť kanvicu varom čistou vodou.

Práčka – do prázdneho bubna, alebo zásobníka na prací prášok, nasypeme odmerku používanú na dávkovanie pracieho prášku (cca 200 ml) a necháme ju prať pri teplote 70 – 80 °C

Umývačka riadu – pred spustením bežného umývacieho programu (bez naloženého riadu – na prázdno) nasypeme na dno umývačky 200 – 300 g kyseliny citrónovej

Sifón – kyselinu citrónovú a hydrogén uhličitan sodný (sóda bikarbóna), zmiešame v pomere 1:1. Takúto zmes vysypeme do sifónu a zalejeme horúcou vodou. Gumeným zvonom prikryjeme prebublávajúci sifón. Po skončení reakcie sifón prečistíme gumeným zvonom tradičným spôsobom.

Sanita (obkladačky, dlažba v sociálnych zariadeniach) – v 1 L vody rozpustíme cca 200 g kyseliny citrónovej. Roztok, na miesta ktoré chceme čistiť, nanesieme štetcom rozprašovačom alebo hubkou. Necháme pôsobiť cca 5 – 10 min., potom opláchneme čistou vodou (handrou alebo hubkou). Takto vykonané čistenie má aj dezinfekčné účinky.

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.