Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Meď drôtiky
99.99%

Meď drôtiky
34.00 €/ 100g40.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01299
Sumárny vzorec
Cu
CAS číslo
7440-50-8
EINECS číslo
231-159-6
TYP / Kvalita
99.99%
Hlavná zložka
min. 99,99%
Anglický názov
Copper wire
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov