Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Metylénová červená, sodná soľ (C.I.13020)
indikátor / indicator

Metylénová červená, sodná soľ (C.I.13020)
15.00 €/ 25g18.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02393-25G
Sumárny vzorec
C15H14N3NaO2
CAS číslo
845-10-3
EINECS číslo
212-682-9
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Anglický názov
Methyl Red, sodium salt
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov