Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran sodný bezvodý
p.a.

Síran sodný bezvodý
4.90 €/ 1kg5.88 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00378
Sumárny vzorec
Na2SO4
CAS číslo
7757-82-6
EINECS číslo
231-820-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium sulfate anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Síran sodný sa používa vo fotografickom priemysle na ochranu roztokov vývojek pred oxidáciou, v celulózovom a papierenskom priemysle, pri výrobe pitnej vody ako činidlo zachytávajúcekyslík, ako odsírovacie a dechloračné činidlo v kožiarskom priemysle a ako bieliaci prostriedok v textilnom priemysle. Používa sa ako konzervačné činidlo na zabránenie odfarbenia sušeného ovocia. Našiel použitie ako sulfonačné a sulfometylačné činidlo v chemickom priemysle. Je východzou látkoupri výrobe tiosíranu sodného. Ďalšie aplikácie, regeneráciu oleja a výrobu farbív.