Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran sodný bezvodý
pre foto

Síran sodný bezvodý
1.83 €/ 1kg2.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03160-1KG
Sumárny vzorec
Na2SO4
CAS číslo
7757-82-6
EINECS číslo
231-820-9
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium sulfate anhydrous
Kategórie produktu:
Foto chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Síran sodný sa používa vo fotografickom priemysle na ochranu roztokov vývojek pred oxidáciou, v celulózovom a papierenskom priemysle, pri výrobe pitnej vody ako činidlo zachytávajúcekyslík, ako odsírovacie a dechloračné činidlo v kožiarskom priemysle a ako bieliaci prostriedok v textilnom priemysle. Používa sa ako konzervačné činidlo na zabránenie odfarbenia sušeného ovocia. Našiel použitie ako sulfonačné a sulfometylačné činidlo v chemickom priemysle. Je východzou látkoupri výrobe tiosíranu sodného. Ďalšie aplikácie, regeneráciu oleja a výrobu farbív.