Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran železnatý 7H2O
p.a.

Síran železnatý 7H2O
12.00 €/ 1kg14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00210
Sumárny vzorec
FeSO4.7H2O
CAS číslo
7782-63-0
EINECS číslo
231-753-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Iron(II)sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky