Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tiomočovina
p.a.

Tiomočovina
40.00 €/ 1kg48.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00074-1KG
Sumárny vzorec
CSNH2
CAS číslo
62-56-6
EINECS číslo
200-543-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Thiourea
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie