Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Wolfrám granulovaný
p.a. / G.R.

Wolfrám granulovaný
Dopyt na cenu
Katalógové číslo
L-00815
Sumárny vzorec
W
CAS číslo
7440-33-7
EINECS číslo
231-143-9
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99,7%
Anglický názov
Tungsten
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Popis produktu

Jodid draselný sa využíva ako zdroj jódu v potravinách (E917). Je slabé redukčné činidlo. Používa sa ako zložka v elektrolyte solárnych článkov citlivých na farbenie. V oblasti organickej syntézy sa používa na prípravu alkyl- alebo aryl-jódových zlúčenín. Používa sa ako nukleofilný katalyzátor pri alkylácii alkylbromidom, chloridom, tosylátom a mesylátom.
V prítomnosti kyseliny tvorí kyselinu jodovodíkovú, čo je silné redukčné činidlo. Používa sa pri príprave Lugoovho roztoku, ktorý má veľa aplikácií vrátane testovania škrobu, gramových škvŕn a leptania zlatých povrchov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.