Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Xylén, zmes izomérov
p.a.

Xylén, zmes izomérov
50.00 €/ 10l60.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02688
Sumárny vzorec
C8H10
CAS číslo
1330-20-7
EINECS číslo
215-535-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Xylene (mixture of isomers)
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky