Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Benzaldehyd
99+%

Benzaldehyd
27.00 €/ 250g32.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L00741-250G
Sumárny vzorec
C6H5CHO
CAS číslo
100-52-7
EINECS číslo
202-860-4
TYP / Kvalita
99+%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Benzaldehyde 99 %
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.