Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Feroin roztok 1/40 M (0,025 mol/l)
Indikátor / indicator

Feroin roztok  1/40 M (0,025 mol/l)
10.00 €/ 100ml12.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01224
Sumárny vzorec
C36H24Fe N6O4S
CAS číslo
14634-91-4
EINECS číslo
238-676-6
TYP / Kvalita
Indikátor / indicator
Anglický názov
Ferroin solution cca. 1/40 M (0,025 mol/l)
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie