Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Manganistan draselný 0,1mol/l (N/2)
odmerný roztok READY-TO-USE

Manganistan draselný 0,1mol/l (N/2)
5.80 €/ 1L6.96 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-03343
Sumárny vzorec
KMnO4
CAS číslo
7722-64-7
EINECS číslo
231-760-3
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Potassium permanganate
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.