Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran ortutnatý
p.a.

Síran ortutnatý
38.00 €/ 250g45.60 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-01486
Sumárny vzorec
HgSO4
CAS číslo
7783-35-9
EINECS číslo
231-992-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Mercury(II) sulfate, Mercuric sulfate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie