Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tiosíran sodný bezvodý
čistý / pure

Tiosíran sodný bezvodý
35.00 €/ 1kg42.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00217-1KG
Sumárny vzorec
Na2S2O3
CAS číslo
7772-98-7
EINECS číslo
231-867-5
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Sodium thiosulfate anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov