Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Uhličitan draselný bezvodý
p.a.

Uhličitan draselný bezvodý
6.90 €/ 1kg8.28 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03029-1KG
Sumárny vzorec
K2CO3
CAS číslo
584-08-7
EINECS číslo
209-529-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium carbonate anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky