Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tetraboritan sodný 10H2O
pre foto

Tetraboritan sodný 10H2O
6.30 €/ 1kg7.56 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02188-1KG
Sumárny vzorec
Na2B4O7.10H2O
CAS číslo
1303-96-4
EINECS číslo
215-540-4
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Sodium tetraborate decahydrate
Kategórie produktu:
Foto chémia

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.