Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina sírová 0,05mol/l (N/10)
odmerný roztok - ampula (koncentrát)

Kyselina sírová 0,05mol/l (N/10)
5.80 €/ 1 ampula6.96 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03081
Sumárny vzorec
H2SO4
CAS číslo
7664-93-9
EINECS číslo
231-639-5
TYP / Kvalita
odmerný roztok - ampula (koncentrát)
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Sulfuric acid
Kategórie produktu:
Koncentrát – ampula
Normanály
Chemikálie

Kyselina sírová 0,05mol/l (N/10) - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.