Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina sírová 0,25mol/l (N/2)
odmerný roztok READY-TO-USE

Kyselina sírová 0,25mol/l (N/2)
6.00 €/ 1L7.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02655-1L
Sumárny vzorec
H2SO4
CAS číslo
7664-93-9
EINECS číslo
231-639-5
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Sulfuric acid
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Kyselina sírová 0,25mol/l (N/2) - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.