Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Vzduchol

Vzduchol
28.00 €/ 10l33.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01551-10L
Sumárny vzorec
C2H5OH
CAS číslo
64-17-5
EINECS číslo
200-578-6
TYP / Kvalita
Hlavná zložka
min. 85%
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Vzduchol - iné balenia a čistota

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie