Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina chlorovodíková 0,02mol/l,(N/50
odmerný roztok READY-TO-USE

Kyselina chlorovodíková 0,02mol/l,(N/50
6.00 €/ 1L7.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01641-1L
Sumárny vzorec
HCl
CAS číslo
7647-01-0
EINECS číslo
231-595-7
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Hydrochloric acid
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Kyselina chlorovodíková 0,02mol/l,(N/50 - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.