Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina chlorovodíková 0,1mol/l (N/10)
odmerný roztok - ampula (koncentrát)

Kyselina chlorovodíková 0,1mol/l (N/10)
5.80 €/ 1 ampula6.96 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02469-AMP
Sumárny vzorec
HCl
CAS číslo
7647-01-0
EINECS číslo
231-595-7
TYP / Kvalita
odmerný roztok - ampula (koncentrát)
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Hydrochloric acid
Kategórie produktu:
Koncentrát – ampula
Normanály
Chemikálie

Kyselina chlorovodíková 0,1mol/l (N/10) - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.