Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina chlorovodíková 0,25mol/l, (N/4)
odmerný roztok READY-TO-USE

Kyselina chlorovodíková 0,25mol/l, (N/4)
7.50 €/ 1L9.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03022-1L
Sumárny vzorec
HCl
CAS číslo
7647-01-0
EINECS číslo
231-595-7
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Hydrochloric acid
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Kyselina chlorovodíková 0,25mol/l, (N/4) - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.